Síguenos en:

 • Google+

Agents de La Guàrdia Urbana. Ayuntamiento de Barcelona Prova teòrica Temari i Test. Volumen 1

Agents de La Guàrdia Urbana. Ayuntamiento de Barcelona Prova teòrica Temari i Test. Volumen 1 ampliar imagen

 • MAD.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: MAD
  • ISBN: 978-84-142-5517-9
  • Páginas: 416
  • Plaza de edición: Sevilla , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2022
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  Manual per a la preparació de la prova teòrica per a l'accés a places d'Agent de la Guàrdia Urbana de l´Ajuntament de Barcelona (DOGC núm. 8612 de 23/02/2022).

  Així, incloem en aquest llibre els temes 1 a 8 que componen el programa oficial d'aquesta prova, juntament amb 8 bateries de preguntes de tipus test referits a cadascun d'ells.


  Índice

  TEMARI

  Tema 1. La Constitució espanyola de 1978. Estructura i principis generals. Títol I Drets i deures fonamentals. Títol VIII Organització territorial de l’Estat: Capítol I: Principis generals; Capítol II: l’Administració Local.

  Tema 2. Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de Reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Títol I Drets, deures i principis rectors; Capítol I Drets i deures de l’àmbit civil i social. Capítol II drets en l’àmbit polític i de l’Administració. Capítol III drets i deures lingüístics. Títol II: De les Institucions. Capítol VI El Govern local.

  Tema 3. Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. Títol II El Municipi. Títol V Disposicions comuns a les entitats locals. Títol VII Personal al servei de les entitats locals.

  Tema 4. Llei 22/1998, de 30 de desembre, Carta Municipal de Barcelona. Títol I Organització del Govern Municipal. Títol II Els districtes. Títol V Organització municipal executiva. Títol VI Competències municipals; Capítol VII Mobilitat; Capítol XVI: Seguretat ciutadana. Llei 1/2006, de 13 de març, pel que es regula el Règim Especial del municipi de Barcelona. Títol I Disposicions generals. Títol II Capítol V. Mobilitat. Capítol VI. Seguretat ciutadana.

  Tema 5. Coneixement de la ciutat de Barcelona. Visió global de la ciutat: Barris, cultura, festes, tradicions, equipaments, carrers i punts d’interès.

  Tema 6. Institucions de la Unió Europea: El Parlament, El Consell Europeu, El Consell de la Unió Europea, La Comissió Europea, El Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Tipus de dret de la Unió Europea: Dret primari i dret derivat.

  Tema 7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Tema 8. El marc legal de la seguretat pública i els cossos de seguretat: Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat, Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies Locals de Catalunya, Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana. Capítol I. Disposicions generals. Capítol II: Documentació i identificació personal. Capítol III Secció 1. Potestats generals de policia de seguretat. Secció 2. Manteniment i restabliment de la seguretat ciutadana en reunions i manifestacions.

  TEST

  Test n.º 1. (25 preguntes)

  Test n.º 2. (20 preguntes)

  Test n.º 3. (20 preguntes)

  Test n.º 4. (40 preguntes)

  Test n.º 5. (20 preguntes)

  Test n.º 6. (25 preguntes)

  Test n.º 7. (20 preguntes)

  Test n.º 8. (20 preguntes)
  Otros libros de "Otras oposiciones"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: