Síguenos en:

 • Google+

Auxiliar d’Administració General Ajuntament de Barcelona. Temari prova de coneixements. Volum 1

Auxiliar d’Administració General Ajuntament de Barcelona. Temari prova de coneixements. Volum 1 ampliar imagen

 • MAD.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: MAD
  • ISBN: 978-84-142-4467-8
  • Páginas: 398
  • Plaza de edición: Sevilla , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2021
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  Primer volum de desenvolupament dels temes 1 a 9 del temari prova de coneixements establert en les bases per a l'accés a la categoria d'Auxiliar d'Administració General (subgrup C2) de l'Ajuntament de Barcelona, segons la convocatòria publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 8380, de 6 de abril de 2021.

  Tots els temes estan tractats amb profunditat i rigor, i incorporen les últimes novetats legislatives per assegurar la seva actualització fins a la data d´edició.


  Índice

  Tema 1. La Constitució Espanyola de 1978. Principis general. Drets i deures fonamentals dels espanyols. Garanties constitucionals.

  Tema 2. El Govern i l’Administració de l’Estat. El poder legislatiu. El poder judicial.

  Tema 3. Organització territorial de l’Estat. L’Estatut d’Autonomia de Catalunya. La Generalitat de Catalunya i els seus òrgans de govern.

  Tema 4. L’Administració Pública a l’ordenament espanyol. Principis constitucionals d’actuació. Tipologia de les Administracions Públiques.

  Tema 5. L’organització municipal: el règim especial del municipi de Barcelona. L’organització política (Consell Municipal, les Comissions del Consell Municipal, Comissió de Govern, l’Alcalde/ssa, Tinents d’Alcalde, els/les Regidors/es, la Junta de Portaveus) i l’Organització executiva.

  Tema 6. La descentralització territorial: Els Districtes. Organismes autònoms i entitats públiques empresarials. Societats mercantils i fundacions públiques.

  Tema 7. La Carta Municipal. Contingut i principals característiques de l’actual Carta Municipal.

  Tema 8. L’estructura del procediment administratiu: iniciació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius: regulació.

  Tema 9. L’acte administratiu: concepte i classes. Elements de l’acte administratiu. Requisits dels actes administratius. L’eficàcia dels actes. Nullitat i anullabilitat. El silenci administratiu. Revisió d’ofici. Recursos administratius.
  Otros libros de "Otras oposiciones"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: