Síguenos en:

 • Google+

Codi civil de Catalunya

Codi de Consum, Mediació, Infància i adolescència, Recurs de cassació, Recurs contra qualificacions registrals, Fundacions i associacios d'utilitat pública

Codi civil de Catalunya ampliar imagen

 • Egea Fernández, Joan. Editor
 • Ferrer i Riba, Josep. Editor
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: Atelier
  • ISBN: 978-84-18244-69-8
  • Páginas: 880
  • Dimensiones: 12 cm x 18,5 cm
  • Plaza de edición: Barcelona , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2021
  • Edición: 3ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  La present edició de butxaca del Codi civil de Catalunya, tancada al febrer de 2020, inclou les darreres modificacions introduïdes per la Llei 6/2019, de 23 d’octubre, de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, per a garantir la igualtat de drets i la no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial.

  Recull, a més, les següents disposicions:

  — Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya (amb les darreres modificacions introduïdes pel Decret llei 2/2019, de 22 de gener).

  — Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat.

  — Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

  — Llei 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya.

  — Llei 5/2009, del 28 d’abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya.

  — Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacionsi verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública.

  L’obra es completa amb uns extensos índexs sistemàtic i analític que faciliten la consulta dels articles de les diferents lleis que s’hi inclouen.


  Comentarios

  3ª ed. de butxaca 2021.


  Índice

  1. CODI CIVIL DE CATALUNYA.

  LLEIS D’APROVACIÓ DELS LLIBRES DEL CODI CIVIL

  LLEIS DE MODIFICACIÓ DEL CODI CIVIL

  CODI CIVIL DE CATALUNYA

  Llibre primer. Disposicions generals

  Llibre segon. Persona i familia

  Llibre tercer. Persones jurídiques

  Llibre quart. Successions

  Llibre cinquè. Drets reals

  Llibre sisè. Obligacions i contractes

  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

  2. LLEI 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya

  Llibre primer. Disposicions generals

  Llibre segon. Requisits de les relacions de consum

  Llibre tercer. La disciplina del mercat i els drets de les persones consumidores

  3. LLEI 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat

  4. LLEI 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència

  5. LLEI 4/2012, del 5 de març, del recurs de cassació en matèria de dret civil a Catalunya

  6. LLEI 5/2009, del 28 d’abril, dels recursos contra la qualificació negativa dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s’hagin d’inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de Catalunya

  7.  LLEI 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública

  ÍNDEX ANALÍTIC
  Otros libros de "Legislación-Jurisprudencia Civil" y "Otras editoriales"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: