Síguenos en:

 • Google+

Cos de Mestres. Educació Infantil. Temari volum 2

Cos de Mestres. Educació Infantil. Temari volum 2 ampliar imagen

 • MAD.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: MAD
  • ISBN: 978-84-142-5223-9
  • Páginas: 230
  • Plaza de edición: Sevilla , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2021
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  L’editorial MAD i Xaloc Oposicions us ofereixen una nova edició del temari d’Educació Infantil per a l’accés al cos de Mestres segons el programa oficial vigent. En aquest volum incloem els temes 13 a 25, elaborats tenint en compte la legislació vigent en la data d’edició: la Llei Orgànica 3/2020, de 29 de desembre, por la qual es modifica la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació (LOMLOE), publicada el desembre de l’any 2020 i d’aplicació des de la seva entrada en vigor, i el Decret 101/2010, del 3 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments del primer cicle d’educació infantil i el Decret 181/2008, del 9 de setembre pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments del segon cicle d’educació infantil.

  La LOMLOE anirà modificant progressivament diferents aspectes del sistema educatiu espanyol. Són moments d’incertesa i és tasca dels opositors estar informats de les novetats que sorgeixin des del Ministeri d’Educació i Formació Professional, així com tenir en compte les adaptacions que posteriorment incorpori el currículum de la comunitat.

  Tots els temes han estat redactats amb profunditat i rigor per assegurar una preparació eficaç i completa i, tot atenent als criteris establerts, a més del desenvolupament dels continguts responent fidelment els epígrafs, inclouen índex, introducció, conclusió, glossari, esquema y bibliografia especialitzada.


  Índice

  Tema 13. La programació en el primer cicle d’educació infantil. Objectius, continguts i metodologia adequada per als nens i nenes de zero a tres anys.

  Tema 14. La programació en el segon cicle d’educació infantil. Objectius, continguts i propostes metodològiques més adequades per a aquest cicle. Les diferents unitats de programació. La continuïtat entre l’educació infantil i primària. Mesures curriculars i vies de coordinació.

  Tema 15. La funció del mestre o mestra en educació infantil. La intencionalitat educativa. Relacions interactives entre l’infant i l’educador. El mestre com a membre de l’equip educatiu i en la seva relació amb les famílies.

  Tema 16. L’organització dels espais i del temps. Criteris per a una adequada distribució i organització espacial i temporal. Rutines i ritmes. L’avaluació dels espais i del temps.

  Tema 17. Equipament, material didàctic i materials curriculars a l’educació infantil. Selecció, utilització i avaluació dels recursos materials.

  Tema 18. El desenvolupament del llenguatge. Llenguatge i pensament. Evolució de la comprensió i de l’expressió. La comunicació no verbal. Problemes més freqüents del llenguatge infantil.

  Tema 19. L’ensenyament i l’aprenentatge de la llengua a l’educació infantil. Tècniques i recursos per a la comprensió i l’expressió oral. La intervenció educativa en el cas de llengües en contacte.

  Tema 20. La literatura infantil. El conte: valor educatiu. Criteris per seleccionar, utilitzar i narrar contes orals o escrits. Activitats a partir del conte. La biblioteca d’aula.

  Tema 21. L’educació musical en educació infantil. El descobriment del so i del silenci. Característiques i criteris de selecció de les activitats musicals. Els recursos didàctics. El folklore popular.

  Tema 22. Evolució de l’expressió plàstica en els nens i nenes. Elements bàsics del llenguatge plàstic. Objectius, continguts, materials, activitats, estratègies metodològiques i d’avaluació de l’expressió plàstica. Models i estereotips.

  Tema 23. L’expressió corporal. El gest i el moviment. L’expressió corporal com a ajuda a la construcció de la identitat i l’autonomia personal. Joc simbòlic i joc dramàtic. Les activitats dramàtiques.

  Tema 24. La influència de la imatge en l’infant. Lectura i interpretació d’imatges. El cinema, la televisió i la publicitat. Criteris de selecció i utilització de materials audiovisuals i de les noves tecnologies en l’Educació Infantil.

  Tema 25. Formació de capacitats relacionades amb el desenvolupament logicomatemàtic. Recursos didàctics i activitats adequades a l’etapa d’educació infantil.
  Otros libros de "Otras oposiciones"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: