Síguenos en:

 • Google+

Dret de successions. Teoria i casos

Dret de successions. Teoria i casos ampliar imagen

 • Ginebra i Molins, Mª Esperança.
 • Arnau Raventós, Lidia.
 • Tarabal Bosch, Jaume.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: Atelier
  • ISBN: 978-84-18244-11-7
  • Páginas: 328
  • Dimensiones: 17 cm x 24 cm
  • Plaza de edición: Barcelona , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2020
  • Edición: 2ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  Aquest llibre és un manual de teoria i casos per a l’estudi del Dret civil de successions vigent i aplicable a Catalunya.

  La implantació de l’Espai europeu d’educació superior (EEES) va comportar la reducció del temps que els Plans d’Estudis del Grau de Dret dediquen a l’assignatura Dret de successions, que ha quedat en alguns casos fins i tot comprimida en un únic semestre, juntament amb la de Dret de família. La complexitat tècnica de la matèria i la seva amplitud demanen materials adaptats a les necessitats del Grau. Aquest manual està concebut per ajustar-se al temps de què disposa l’alumne per assimilar-ne els continguts, tot mantenint el rigor tècnic que l’assignatura exigeix.

  L’objecte d’estudi fonamental és el Llibre quart del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les successions, per bé que els temes no s’aborden necessàriament seguint-ne la sistemàtica, sinó l’ordre que s’ha considerat pedagògicament més eficient.

  Aquesta segona edició incorpora les novetats introduïdes per la Llei 6/2019, de 23 d’octubre, de modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions, per a garantir la igualtat de drets i la no-discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, així com la jurisprudència més recent.


  Índice

  Capítol 1. La Llei aplicable a la successió per causa de mort

  Capítol 2. La successió per causa de mort

  Capítol 3. Els títols successoris

  Capítol 4. L’objecte de la successió: l’herència

  Capítol 5. El procés d’adquisició de l’herència

  Capítol 6. L’exercici de la delació: l’acceptació i la repudiació de l’herència

  Capítol 7. El règim d’adquisició de l’herència

  Capítol 8. La comunitat hereditària

  Capítol 9. Els negocis mortis causa

  Capítol 10. La ineficàcia dels negocis mortis causa i de les seves disposicions

  Capítol 11. La designació d’hereu testamentari

  Capítol 12. Les substitucions hereditàries

  Capítol 13. Els llegats

  Capítol 14. La marmessoria

  Capítol 15. Els pactes successoris

  Capítol 16. La successió intestada

  Capítol 17. La llegítima

  Capítol 18. La quarta vidual

  Capítol 19. Les donacions per causa de mort
  Otros libros de "Derecho Civil (Manuales)" y "Sucesiones"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: