Síguenos en:

 • Google+

El dret de filiació avui. Una reflexió sobre el paper de la biologia, la voluntat i els conceptes «pare» i «mare»

El dret de filiació avui. Una reflexió sobre el paper de la biologia, la voluntat i els conceptes «pare» i «mare» ampliar imagen

 • Farnós Amorós, Esther.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: Atelier
  • ISBN: 978-84-18780-91-2
  • Páginas: 128
  • Plaza de edición: Barcelona , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2023
  • Edición: 1ª ed.
  Materias:

  Información detallada:

  Resumen del libro

  La normativa sobre filiació del dret civil català vigent evidencia les tensions existents entre voluntat i biologia en la definició dels conceptes legals de «mare» i «pare». La present monografia ho posa en relleu a partir de l’estudi de casos de mares i pares biològics que volen deixar de ser mares i pares legals, de mares i pares no biològics que volen ser considerats mares i pares legals, i d’homes que són legalment mares i dones que són legalment pares. A partir de l’increment del número de persones nascudes en el marc de famílies no matrimonials es qüestiona la classificació tradicional entre filiació matrimonial i no matrimonial, així com l’abast de la presumpció de paternitat, que es proposa ampliar. L’estudi de la regulació de la filiació derivada de tècniques de reproducció assistida, incloses les «post mortem», condueix a l’anàlisi dels requisits del consentiment a aquestes tècniques, que han estat objecte d’una interpretació flexible per part dels tribunals catalans, en contrast amb la jurisprudència del Tribunal Suprem i d’altres tribunals espanyols. En aquest àmbit, se subratllen les incoherències que comporta, en matèria de filiació, el recurs a regles basades en la biologia, el que fa necessari establir regles específiques per a la filiació derivada de tècniques de reproducció assistida. Amb tot, s’adverteix dels problemes que comportaria prescindir per complet de les normes que regulen l’anomenada «filiació per naturalesa», com també de que les solucions ofertes per la comaternitat no sempre són traslladables a la copaternitat. En darrer terme, es dona+ notícia d’alguns casos resolts per tribunals estrangers, en els quals s’ha discutit l’aplicació dels conceptes «pare» i «mare» a homes i dones trans. A la llum de la tendència recent cap a sistemes de reconeixement legal del canvi gènere basats en l’autodeterminació, es conclou que la legislació hauria de tenir en compte la identitat de gènere reconeguda legalment també des del punt de vista de la determinació de la filiació.


  Índice

  CAPÍTOL l. UNA RELECTURA DE LA DISTINCIÓ ENTRE FILIACIÓ MATRIM0NIAL I NO MATRIMONIAL

  1. Introducció

  2. La classificació entre filiació matrimonial i no matrimonial: sistemàtica i antecedents legislatius.

  3. La presumpció de paternitat matrimonial a la llum de les famílies actuals

  CAPÍTOL II. LA DETERMINACIÓ DE LA FILIACIÓ DERIVADA DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA EN DRET CATALÀ: DEL CONSENTIMENT EXPRÉS I FORMAL A LA “VOLUNTAT PROCREACIONAL”

  1. Marc legal vigent i antecedents més immediats

  2. La filiació derivada de reproducció assistida davant dels tribunals: la doctrina espiritualista del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

  3. La filiació derivada de reproducció assistida “post mortem” la confirmació de la tesi espiritualista.

  4. Possible determinació de la filiació derivada de reproducció assistida “post mortem” respecte de la dona casada o parella de la receptora: un apunt de dret comparat.

  CAPÍTOL III. EL PAPER DE LA VOLUNTAT I EL DE LA BIOLOGIA EN LA FILIACIÓ DERIVADA DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

  1. La realitat de la reproducció assistida

  2. La qüestió jurídica

  3. Poden entrar en joc les accions de filiació en l'àmbit de la reproducció assistida?

  4. Podem arribar a les mateixes conclusions respecte de la copaternitat?

  CAPÍTOL IV. NOUS HORITZONS DEL DRET DE FILIACIÓ: PATERNITAT, MATERNITAT I PERSONES TRANS.

  1. Punt de partida: els concepte “mare” i “pare”, de nou a debat

  2. Homes que donen a llum: sobre el significar del concepte “mare”

  3. Dones que aporten l'esperma: sobre el significat del concepte “pare”

  4. Cal néixer home per ser pare i dona per ser mare? De pares i mares a progenitors gestants i progenitors no gestants

  REFLEXIONS FINALS

  BIBLIOGRAFIA
  Otros libros de "Familia"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: