Síguenos en:

 • Google+

El model de prestació dels serveis socials de Catalunya basat en la persona

Des de la perspectiva local. El sistema organitzatiu i competencial de la postcrisi

El model de prestació dels serveis socials de Catalunya basat en la persona ampliar imagen

 • Forns i Fernández, Maria Victòria.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: Atelier
  • ISBN: 978-84-17466-38-1
  • Páginas: 158
  • Dimensiones: 13 cm x 20 cm
  • Plaza de edición: Barcelona , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2018
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  El treball que aborda la professora Maria Victòria Forns i Fernández realitza una aproximació al sistema organitzatiu i competencial dels serveis socials en la Catalunya de la postcrisi, a través del model de prestació territorial que des de la perspectiva local posa en el centre de gravetat del sistema, la persona.

  Aquesta aproximació es presenta metodològicament en dues parts. La primera es centra en l’anàlisi del marc jurídic internacional, estatal i nacional que configuren el veritable Dret als serveis socials per als ciutadans de Catalunya, en una situació econòmica i social de postcrisi. Així mateix, s’estudia amb exhaustivitat la distribució de competències materials i funcionals en l’àmbit dels serveis socials entre l’administració de la Generalitat i els ens locals, en particular, els municipis i les comarques; d’acord amb la recent interpretació jurisprudencial que el Tribunal Constitucional ha fet de la reforma competencial de l’Administració local, mitjançant la LRSAL de 2013.

  A la segona part s’analitza l’arquitectura pública prestacional catalana, on els ens locals resulten la unitat imprescindible per a desplegar els serveis socials, en virtut dels principis d’universalitat, proximitat i  descentralització, consagrats a la Llei 12/2007 de Serveis Socials. Aquesta Llei estableix l’accés als serveis socials per a totes les ciutadanes i tots els ciutadans, la qual cosa podem interpretar com el naixement d’un nou dret social. Així mateix, es fa una aproximació a la legislació sectorial amb implicacions per als serveis socials locals.

  En definitiva, s’analitza el model actual de prestació multinivell dels serveis socials d’atenció centrada en la persona, des de la perspectiva territorial a Catalunya.


  Índice

  Introducció

  Part primera. Marc jurídic general

  1. El marc internacional i europeu: els drets humans, els drets socials i el dret als serveis socials

  2. El marc constitucional: la consagració de l’Estat del Benestar

  3. El marc estatutari: l’arquitectura de l’autogovern de Catalunya

  4. El marc local: la construcció d’un model basat en la persona

  5. El marc competencial local de Catalunya

  6. La reforma del règim competencial local

  7. La reordenació del marc competencial local

  8. La reinterpretació constitucional del marc competencial local

  9. El marc competencial local en matèria de serveis socials

  Part segona. Marc jurídic aplicat als serveis socials

  10. La Normativa general dels serveis socials

  11. La Legislació sectorial amb implicacions per als serveis socials locals
  Otros libros de "Autonómico y Local" y "Derecho Administrativo"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: