Síguenos en:

 • Google+

Euskara Foru Aldundien zirkularretan

Bizkaia (1917-1919) Gipuzkoa (1918-1923)

Euskara Foru Aldundien zirkularretan ampliar imagen

 • Urrutia Badiola, Andrés M..
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: Academia Vasca de Derecho
  • ISBN: 978-84-7752-578-3
  • Páginas: 472
  • Encuadernación: Rústica
  • Fecha de la edición: 2015
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  Liburu honetara batzen dira, besteak baste, aspaldiko errealitateak, euskara bera aintzat hartu eta begitaratzen dutenak gerra aurreko euskalgintza. Izan ere, 1917.Urteko giro eragilean, euskarak egundoko bultzada izan zuen Euskal Herrian eta bultzada horien lekukoak dira hainbat ekimen, gerra arte iraun zutenak.Ekimen oriek, nolanahi ere, gizarte zibiletik bertatik etorri ziren eta Euskal Herrian ziren botereek bereganatu zutuzten ,Foru Aldundien bidez .Izatez, euskararentzako hizkuntza politika egiazkoa formulatu zen eta horren barruan euskara bera, irakaskuntza eta giraztean txertatzeko asmo sendoa.


  Índice

  Atarikoa, Andrés M. Urrutia Badiola XIII

  1. SARRERA

   1.1. Euskara eta Administrazioa XX. mende hasieran

   1.2. Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak eta eus kara: giro politi koa eta kulturala

   1.2.1. Hizkuntzen arteko ofizialtasuna. Kataluniako ere dua eta haren eragina Bizkaian eta Gi puz koan

   1.2.2. Bizkaia

   1.2.3. Gipuzkoa

   1.2.4. Euskal kulturarentzat habe berriak: Eusko  Ikas kuntza eta Eus kaltzaindia

   1.2.5. Prentsaren oihartzuna

   1.2.6. Probintziako Batzordea eta zirkularrak: esana hi juridiko-ad mi nistratiboa

  2. TESTUEN EGILEAK ETA EZAUGARRIAK

   2.1. Bizkaia

   2.1.1. Itzultzailea: Juan Luis Biziola (1884-1937)

   2.1.2. Testuen ezaugarriak. Biziolaren traduktologia eta terminologia

   2.1.3. Mikel Arrutza, itzultzaile titularra

   2.2. Gipuzkoa

   2.2.1. Itzultzailea: Gregorio Muxika (1882-1931)

   2.2.2. Testuen ezaugarriak. Muxikaren traduktologia eta terminologia  Aurkibidea

  3. LABUR-ZURREAN: LAN JURIDIKO ETA ADMINIS TRATIBO BATEN NONDIK NORAKOAK

  4. BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN ZIRKULAR ELEBIDUNAK: TESTUAK ETA HIZTEGIA

   4.1. Bizkaiko Foru Aldundiaren zirkular elebidunak  (1917-1919)

   4.2. Bizkaiko Foru Aldundiaren zirkular elebidunak:  testuak

   4.3. Bizkaiko Foru Aldundiaren zirkular elebidunak: hiztegia

   4.4. Bizkaiko Foru Aldundiaren zirkular elebidunak: Itz  barrijen atzalbena

  5. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIAREN ZIRKULAR ELE BIDUNAK: TESTUAK ETA HIZTEGIA

   5.1. Gipuzkoako Foru Aldundiaren zirkular elebidunak  (1918-1923)

   5.2. Gipuzkoako Foru Aldundiaren zirkular elebidunak:  testuak

   5.3. Gipuzkoako Foru Aldundiaren zirkular elebidunak:  hiztegia

   5.4. Gipuzkoako Foru Aldundiaren zirkular elebidunak:  Itz barrijen atzalbena

  6. IRUDIAK

   6.1. Bizkaia

   6.2. Gipuzkoa

  7. ITURRIAK ETA BIBLIOGRAFIA

   7.1. Iturriak

   7.1.1. Agiritegiak, Bibliotekak eta Erregistroak

   7.1.2. Egunerokoak eta aldizkariak

   7.1.3. Aldizkari Ofizialak

   7.1.4. Ahozko iturriak

   7.1.5. Gutuneria

   7.1.6. Bibliografia
  Otros libros de "Historia del Derecho"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: