Síguenos en:

 • Google+

Formularis de dret civil català. Família

Formularis de dret civil català. Família ampliar imagen

 • Guirao, Virginia.
 • Torrent Echevarría, Jaume.
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: Tirant Lo Blanch
  • ISBN: 978-84-1130-661-4
  • Páginas: 882
  • Plaza de edición: Valencia , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2022
  • Edición: 3ª ed.
  Materias:

  Información detallada:

  Resumen del libro

  L’ús cada cop més generalitzat del català en el món de la justícia fa necessària l’edició de formularis actualitzats de dret civil català: En el present volum abordem els procediments relatius al dret de família. El llibre pretén abastar l’ampli ventall de necessitats del professional en la seva redacció quotidiana d’escrits processals o documents referents a les relacions matrimonials i de parella, separació, divorci, execucions, filiació, potestat parental, reclamació d’aliments, tutela i emancipació. S’ha buscat una redacció clara, àgil i actualitzada, fugint de figures retòriques, frases recarregades i exposicions feixugues, deixant un ampli marge per la exposició pormenoritzada dels fets per els autors defi nitius dels textos. Aquesta segona edició incorpora nous formularis que actualitzen el text d’acord amb les darreres novetats legislatives i el complementen de forma exhaustiva.


  Índice

  I. CAPÍTOLS MATRIMONIALS I MATRIMONI

  Capítols matrimonials per a determinar el règim econòmic del matrimoni

  Capítols matrimonials pactats abans del matrimoni

  Capítols matrimonials en previsió de ruptura matrimonial

  Matrimoni davant de Notari

  II. DIVORCI

  Demandes relatives al divorci

  Demandes de divorci de mutu acord

  Demandes de divorci contenciós

  Mesures provisionals

  Violència sobre la Dona

  Mediació familiar

  Varis relatius al divorci

  III. Separació

  Demandes relatives a la separació

  Demandes de separació de mutu acord

  Demandes de separació contenciosa

  Varis relatius a la separació

  IV. PARELLA ESTABLE

  Demandes relatives a la parella estable

  Escriptures notarials

  Demandes de parella estable de mutu acord

  Demandes de parella estable contencioses

  Mesures provisionals

  V. RELACIONS EXTRAMATRIMONIALS

  Demandes relatives a les relacions extramatrimonials

  VI. NUL·LITAT MATRIMONIAL

  Demandes relatives a la nul·litat matrimonial

  VII. MODIFICACIONS DE MESURES DEFINITIVES

  Demandes relatives a la modificació de les mesures definitives

  VIII. EXECUCIÓ

  Demandes relatives a l’execució de les anteriors matèries

  IX. LA FILIACIÓ

  Demandes relatives a la filiació

  X. LA POTESTAT PARENTAL I ALTRES

  Demandes relatives a la potestat parental

  Altres

  XI. RECLAMACIÓ D’ALIMENTS

  Demandes relatives a aliments

  XII. TUTELA I PROTECCIÓ DE MENORS

  Demandes relatives a la tutela

  Demandes relatives a la protecció de menors

  XIII. EMANCIPACIÓ
  Otros libros de "Familia"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: