Síguenos en:

 • Google+

Legislació de Règim local de Catalunya

Amb estudi introductori i índex analític

Legislació de Règim local de Catalunya ampliar imagen

 • Gifreu i Font, Judith. Editor
 • valoración
  (0 Comentarios)
  Comenta y valora este libro

  • Editorial: Atelier
  • ISBN: 978-84-18244-80-3
  • Páginas: 1072
  • Plaza de edición: Madrid , España
  • Encuadernación: Rústica
  • Idiomas: Catalán
  • Fecha de la edición: 2021
  • Edición: 1ª ed.

  Información detallada:

  Resumen del libro

  El volum Legislació de Règim Local de Catalunya ofereix un recull de la normativa estatal i catalana més rellevant en l’àmbit de l’organització territorial i el règim jurídic dels ens locals. Aquest sistema de fonts normatives inclou el bloc de constitucionalitat (Constitució, Estatut d’autonomia i Carta Europea d’autonomia Local), així com la legislació bàsica estatal i la resta de disposicions legals i reglamentàries d’abast general o sectorial que despleguen l’estatut jurídic dels ens locals pel que fa a la seva organització, territori, competències, relacions interadministratives, recursos, personal i serveis, entre d’altres.


  Índice

  REFLEXIONS ENTORN DEL MODEL D’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I DEL RÈGIM COMPETENCIAL DELS GOVERNS LOCALS DE CATALUNYA

  I. PRIMERES REFLEXIONS

  II. EL RÈGIM CONSTITUCIONAL I L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE 1979

  III. UN NOU ESTATUT, UN NOU MODEL?

  IV. EL NOU MARC DE L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I LA REFORMA OPERADA PER LA LLEI 27/2013, DE 27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (LRSAL)

  1. MARC CONSTITUCIONAL I ESTATUTARI.

  2. LEGISLACIÓ DE RÈGIM LOCAL

  2.1. LEGISLACIÓ ESTATAL BÀSICA

  2.2. LEGISLACIÓ DE CATALUNYA

  2.3. NORMATIVA REGLAMENTÀRIA ESTATAL

  2.4. NORMATIVA REGLAMENTÀRIA DE CATALUNYA

  3. NORMATIVA SECTORIAL LOCAL

  3.1. HISENDES LOCALS

  3.2. PERSONAL AL SERVEI DE LES ENTITATS LOCALS

  3.3. POLICIA LOCAL

  ÍNDEX ANALÍTIC
  Otros libros de "Autonómico y Local"


  Boletín de Novedades

  Suscríbase a nuestro boletín de novedades.


  Descarga de catálogos


  Publicidad: